Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb
 

ihrisko srobarov ustav
Umiestnenie

Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec sa nachádza vo Vysokých Tatrách v osade Dolný Smokovec, približne 1 km južne od Starého Smokovca. Areál ústavu je situovaný na slnečných juho-juhovýchodných svahoch Vysokých Tatier v nadmorskej výške 910  m.n.m.

Štatút a charakteristika

Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec  je neštátnym zdravotníckym zariadením - neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby s viac ako 90 ročnou históriou. Poskytuje komplexnú ústavnú a ambulantnú liečebno-preventívnu starostlivosť a diferenciálnu diagnostiku.

Dĺžka pobytu

Dĺžka pobytu závisí od zdravotného stavu pacienta, určuje ju primár oddelenia.

Úhrada za zdravotnú starostlivosť

Podľa platných zákonov je zdravotná starostlivosť poskytovaná na základe povinného zdravotného poistenia bezplatná. Ústav má zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami v rámci SR.

Podľa platnej legislatívy s účinnosťou od 01.09.2006 (zákon č. 577/2004, v znení nariadenia vlády SR č. 65/2005 a v znení nariadenia vlády SR č. 485/2006 Z.z.) služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti platí len sprievodca dieťaťa podľa platného cenníka.