Pri Národnom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dolný Smokovec sú zriadené nasledovné ambulancie:

Pneumoftizeologická ambulancia
LEKÁR: MUDr. Peter Ferenc
SESTRA: Bc. Ľubomíra Viglašová
Informácie a objednanie na vyšetrenie na tel. č.: 052/4412 170

Detská imunoalergologická ambulancia
LEKÁR: MUDr. Elena Koreňová
SESTRA: Mgr. Renáta Olejníková
Informácie a objednanie na vyšetrenie na tel. č.: 052/4412 141

Otorinolaryngologická ambulancia
LEKÁR: MUDr. Gabriela Bugová
SESTRA: Mgr. Renáta Olejníková
Informácie a objednanie na vyšetrenie na tel. č.: 052/4412 181

Chirurgická ambulancia pre deti a dorast
LEKÁR: doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD.
SESTRA: Lenka Kravcová
Informácie a objednanie na vyšetrenie na tel. č.: 0911 907 906

Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
LEKÁR: MUDr. Jana Tóthová
FYZIOTERAPEUT: Bc. Anna Jadušová
Informácie a objednanie na vyšetrenie na tel. č.: 052/4412207
pondelok, utorok, štvrtok v čase od: 7.00 – 12.00, 12.30 – 14.30 hod.

Pre hospitalizovaných pacientov je k dispozícii:
Psychologická ambulancia pre deti a dorast
Mgr. Alexandra Trošoková
Informácie na tel.č.: 0903 207 763
E-mail:  poradnalitvinska@centrum.sk

 

Pediatrická pneumoftizeologická ambulancia

Pneumoftizeologická ambulancia pri Národnom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dolný Smokovec poskytuje ambulantnú starostlivosť pre pacientov s ochoreniami dolných dýchacích ciest akými sú najčastejšie recidivujúc e bronchitídy, tracheitídy, pneumónie, intersticiálne pľúcne procesy, bronchiektázie či protrahovaný kašeľ. Poskytujeme konziliárne služby pre pacientov s rôznymi menej častými rtg či CT nálezmi ako sú nodulárne či granulomatózne procesy, ako napr. sarkoidóza pľúc. V ambulancii sa venujeme aj problematike tuberkulózy a intenzívne sa staráme o deti s komplikáciami po BCG vakcinácii.

Vyšetrenia v ambulancii sú komplexné a zahŕňajú kompletné krvné vyšetrenia, funkčné vyšetrenie pľúc, RTG alebo CT vyšetrenie pľúc ai. V prípade potreby je možné realizovať následnú starostlivosť aj na lôžku cestou hospitalizácie. U pacientov s komplikáciami po BCG vakcinácii zabezpečujeme spolu s oddelením jednodňovej chirurgie v prípade potreby aj operačné riešenie a následné pooperačné sledovanie.


Ústav má dlhoročnú tradíciu v diagnostike ochorení dýchacích ciest, ku ktorým patrí aj cystická fibróza.  Veľký význam u pacientov s touto diagnózou má intenzívna denná rehabilitácia a naše zdravotnícke zariadenie je Centrom pre rehabilitáciu detí s cystickou fibrózou od r. 1998

Od r. 2011 – 2012 sme sa stali aj Centrom cystickej fibrózy a poskytujeme komplexnú starostlivosť pre týchto pacientov – od diagnostiky cez liečbu, intenzívnu rehabilitáciu a následné sledovanie zdravotného stavu a vývoja ochorenia. Na zabezpečenia tejto starostlivosti máme k dispozícii celý kvalifikovaný tím.

Starostlivosť je poskytovaná ambulantnou cestou v ambulancii cystickej fibrózy. Všetci pacienti s touto diagnózou, vrátane pacientov z ostatných Centier cystickej fibrózy na Slovensku, majú možnosť absolvovať 2-týždňový rehabilitačný pobyt. V jednom termíne môžu pobyt absolvovať 2 pacienti s cystickou fibrózou, pričom ubytovanie, stravovanie aj rehabiltačná starostlivosť sú riešené tak, aby sa títo pacienti nestretali a nedošlo ku ich vzájomnému ohrozeniu pri ev. osídlení Burkholderiou. Pobyt je zameraný na kontrolu realizovanej rehabilitácie u týchto pacientov, odstránenie chybných stereotypov a zaučenie do nových metód. Keďže dennodenná rehabilitácia je pre pacienta s CF nevyhnutnou pre stabilizáciu pľúcneho ochorenia a tým kľúčom ku zvýšeniu kvality a predĺženiu života týchto detí, mala by rehabilitáca pod vedením vyškolených pracovníkov byť pravidelnou súčasťou ich liečebného programu. 

 

Pediatrická imunoalergologická ambulancia

Meniaci sa životný štýl a znečistenie životného prostredia sú pravdepodobne najdôležitejšími etiologickými faktormi prevalencie výskytu alergie v populácii. V priebehu 20. storočia za necelých 100 rokov stúpla v ľudskej populácii prevalencia alergie z 1% na 15-40 %. Zmeny v životnom prostredí sú tým faktorom, ktorý v spúšťaní alergií začína prevládať nad prirodzenou penetráciou alergických génov v populácii. Predpokladá sa, že v roku 2015 bude každý druhý Európan trpieť nejakou formou alergie.

K rizikovým faktorom, ktoré zvyšujú riziko vzniku alergie v detskom veku patria mužské pohlavie, prekonanie niektorých respiračných vírusových ochorení vo včasnom detskom veku, znečistenie ovzdušia, fajčenie v rodine, nedojčené deti alebo masívna expozícia alergénom alebo tabakovému dymu. Najčastejšími vyvolávateľmi alergií v našom klimatickom pásme sú inhalačné alergény. Okrem inhalačných alergénov sú často veľmi závažné a život ohrozujúce alergie na hmyz, potravinové alergie. Práve výskyt a liečba alergických ochorení a porúch imunity je v popredí záujmu imunoalergológov.

Imunoalergologická ambulancia sa zameriava na diagnostiku a liečbu alergických ochorení dýchacieho ústrojenstva / alergická nádcha a bronchiálna astma / kožných a potravinových alergií.
Mimo peľovej sezóny sa vykonávajú kožné prick testy. U diagnostikovaných alergikov má význam len kontinuálna liečba a režimové opatrenia počas trvania alergénovej sezóny, ktorú v individuálnych prípadoch aj mimo sezóny dopĺňa špecifická alergénová imunoterapia. Nemenej dôležitou súčasťou je diagnostika a liečba porúch imunity.
Na diagnostiku a liečbu alergických ochorení a porúch imunity využívame laboratórne metodiky nášho ústavu a odd. funkčnej diagnostiky.
V našej ambulancii liečime detských pacientov od narodenia do dovŕšenia 19 rokov podľa objednania.

Indikácie na vyšetrenie :

  • recidivujúce respiračné ochorenia horných a dolných dýchacích ciest,
  • alergická nádcha,
  • bronchiálna astma,
  • atopická dermatitída,
  • urtikárie,
  • potravinové alergie,
  • poruchy imunity,
  • diagnostika autoimunitných ochorení,
  • histamínová intolerancia.