Opäť sa blíži obdobie podávania daňového priznania, čo pre nás, Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec,  znamená  možnosť   získať 2%  z dane. Je to pre nás  pomoc, ktorá nám pomáha  pokračovať v práci nášho ústavu pri liečbe detských pacientov. Obraciame sa preto na Vás s prosbou o darovanie 2 % z dane .

Ďakujeme.

pdfPotvrdenie o zaplatení dane z príjmov           pdfVyhlásenie o poukázaní podielu

 

 

Naše identifikačné  údaje:                                                                                      

Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec

Dolný Smokovec č. 70, 059 81 Vysoké Tatry

Nezisková organizácia

IČO: 37886479

 

Postupnosť krokov poukázania 2% z dane z príjmov:

1. Na poukázanie 1% (2 %) pre  právnické osoby v roku 2018 

 • vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane vo výške 1 %, resp. 2 % zaplatenej dane je súčasťou daňového priznania, ktoré budete podávať za rok 2017 v roku 2018.

POZOR:

 • ak právnická osoba v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31. 3. 2018) nedarovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí  iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje 1,0 % z dane.
 • ak právnická osoba v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31. 3. 2018) darovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí  iba prijímateľovi), tak môže poukázať  2,0 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje 2,0 % z dane.
 • ak súhlasíte so zaslaním Vašich údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
 • riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad. 

2. Na poukázanie 2% (3 %) pre  fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie  v roku 2018 

 • vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane vo výške 2 %, resp. 3 % zaplatenej dane je súčasťou daňového priznania, ktoré budete podávať za rok 2017 v roku 2018.
 • vypočítate si 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovolníkom, alebo dobrovolnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 • vypočítajte si 3 % z Vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017  dobrovolnícky odpracovali minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/ organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovolnícky pracovali.
 • ak súhlasíte so zaslaním Vašich údajov ( mena, adresa, nie však poukázaná suma) prijímateľovi dane, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
 • riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote (zvyčajne do 31.3.2018), ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou daňového priznania je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovolníckej činnosti.  

3. Na poukázanie 2% (3 %) pre  fyzické osoby, ak ročné zúčtovanie dane vykoná Váš zamestnávateľ  ( t.j. nemáte povinnosť podať daňové priznanie)

 • vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane vo výške 2 %, resp. 3 % zaplatenej dane s predtlačenými údajmi prijímateľa Národný ústav DTBCaRCH, n.o. Dolný Smokovec  je k dispozícii na recepcii ústavu.
 • požiadajte svojho zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 • prečítajte si pozorne celé Vyhásenie, ktoré následne vypíšte podľa údajov z Potvrdenia o zaplatení dane spolu so sumou, ktorú chcete prijímateľovi poukázať.
 • vypočítate si 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovolníkom, alebo dobrovolnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 • vypočítajte si 3 % z Vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017  dobrovolnícky odpracovali minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/ organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovolnícky pracovali.
 • ak súhlasíte so zaslaním Vašich údajov ( mena, adresa, nie však poukázaná suma) prijímateľovi dane, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
 • riadne vyplnené Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane doručte v lehote do 30.4.2018 na Váš daňový úrad. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je  aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovolníckej činnosti.   

 Ďakujeme.