2009

  • Rozšírili sme činnosť o poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore jednodňová detská chirurgia
  • Stali sme sa držiteľom certifikátu kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2008

2006

  • Ústav získal certifikát kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2001

2005

  • Otvorenie nového liečebného pavilónu

2004

  • Transformácia štátneho zariadenia na neziskovú organizáciu

2003
Ústav sa stáva detašovaným pracoviskom Kliniky detí a dorastu JLF UK v Martine pre praktickú výučbu študentov

2001
Otvorenie Pavilónu pre matku a dieťa v Hornom Smokovci

2000
Ústav získal právne postavenie vysokošpecializovaného odborného ústavu

1984-2000
Reprofilizácia činnosti ústavu:
- zrušenie ortopedického oddelenia
- vznik oddelení na liečbu nešpecifických ochorení DC
- zriadenie Jednotky intenzívnej starostlivosti
- zriadenie oddelenia funkčnej diagnostiky, imunologického a bronchologického pracoviska

1960
Ústav disponuje 410 posteľami, má 6 oddelení v 4 budovách

1949-1950
základná školská výučba+ výučba v materskej škole

1946-1951
Otvorenie filiálky v Považskom Podhradí a kúpeľoch Číž

1945
Zriadené oddelenie dojčiat

1940-1942
Zriadenie filiálok v Hornom Smokovci

1934
Chirurgická liečba pľúcnej i mimopľúcnej TBC

1932
Otvorené 2 nové budovy: liečebná a hospodárska

1922
Do ústavu prichádza 1. slovenská lekárka MUDr. Mária Bellová Liečebný komplex tvoria 4 budovy: Štúr, Kollár, Mudroň a Bottove domy

1921
Otvorenie chirurgického oddelenia

1920
Vznik Štátneho Šrobárovho liečebného ústavu
-bolo prijatých prvých 25 detí s tuberkulózou

1919
pozemky a budova prechádza do vlastníctva štátnej správy

1918
vojenská liečebňa tuberkulózy

1882
výstavba kúpeľov na pozemkoch dnešného Dolného Smokovca stavba chaty