Jednodňová detská chirurgia

operacna-sala

Prirodzeným prostredím pre každé dieťa je jeho domov a rodina. Nemocnica predstavuje pre dieťa cudzie stresujúce prostredie, preto je logická snaha pobyt v nemocnici skrátiť na minimum. Skorý návrat do známeho domáceho prostredia je spojený s lepšou toleranciou pooperačných bolestí a priaznivejším pooperačným priebehom. Ideálnym modelom poskytovania zdravotnej starostlivosti pre deti s jednoduchým chirurgickým ochorením, ktoré pooperačne nevyžaduje žiadnu ďalšiu lekársku starostlivosť, je model tzv. jednodňovej chirurgie.

Poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti je aktuálnym trendom vo všetkých vyspelých krajinách. Bezpečné realizovanie operačných výkonov v rámci jednodňovej starostlivosti je možné vďaka dostupnosti moderných anesteziologických techník, diagnostických a operačných metód.
Podmienkou poskytovania kvalitnej a bezpečnej jednodňovej chirurgickej starostlivosti je kvalitné materiálno-technické a personálne vybavenie pracoviska. Medzi pracoviská s potrebným materiálno-technickým a personálnym zázemím poskytujúcim jednodňovú zdravotnú starostlivosť u detí všetkých vekových kategórií patrí aj pracovisko jednodňovej chirurgie v Národnom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dolný Smokovec.
NÚDTaRCH, n.o. Dolný Smokovec je na tento účel vybavený materiálno-technicky (ambulantná časť, operačný trakt, expektačné lôžka, JIS, detské oddelenie) i personálne (odborný garant v odbore detská chirurgia, detský anesteziológ, pediatri, sestry). V priestoroch zariadenia je zároveň prevádzkovaná chirurgická ambulancia pre deti a dorast, ktorá sa komplexne venuje ambulantnej diagnostike, liečbe a konzultačnej činnosti v oblasti detskej chirurgie.
Odborným garantom v odbore detská chirurgia, ktorý zároveň vykonáva ambulantnú aj operačnú liečbu detských pacientov spolu s odborným tímom, je:

doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD. - detský chirurg

Nájdete nás v priestoroch NÚDTaRCH, n.o. Dolný Smokovec .
Objednať sa alebo získať ďalšie informácie môžete na t.č.: 0911 907 906


Aké sú výhody jednodňovej detskej chirurgie?

 • široká škála výkonov,
 • krátke čakacie doby,
 • termíny operácií podľa želania pacienta,
 • vyšší komfort chirurgickej liečby,
 • mimoriadne krátky pobyt v zdravotníckom zariadení (menej ako 24 hodín),
 • menej stresujúce prostredie,
 • minimalizácia rizika vzniku nemocničnej infekcie,
 • minimalizácia pooperačných bolestí,
 • skorý návrat do normálneho života a bežným aktivitám,
 • sprevádzajúca osoba neplatí za hospitalizáciu.

Aké výkony je možné realizovať na pracovisku jednodňovej zdravotnej starostlivosti v našom zdravotníckom zariadení?
Výkony pre deti vo veku 0 - 18 rokov + 364 dní sú v súlade s platným Odborným usmernením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti, a to najmä:

 • diagnostické biopsie kože, podkožia a svalov,
 • nekrektómie,
 • drenáž povrchového abscesu,
 • incízia perianálneho abscesu,
 • operačné odstránenie benígnych alebo malígnych útvarov kože a podkožia (preaurikulárne výbežky, pigmentové névy, ateróm, lipóm, fibróm, dermoidná cysta),
 • odstránenie molusiek a bradavíc,
 • operačné odstránenie zarastajúcich nechtov (resekcia a plastika nechtového lôžka),
 • excízia a exstirpácia hemangiómu,
 • excízia a exstirpácia lymfangiómu,
 • exstirpácia a biopsia lymfatickej uzliny,
 • operácia jednoduchej slabinovej prietrže,
 • operácia jednoduchej pupočníkovej prietrže,
 • operácia jednoduchej hydrokély u chlapcov.

Aké sú podmienky zaradenia pacienta na jednodňovú anestéziu?

 • dobrý zdravotný stav,
 • operačný výkon v trvaní do 90 minút – nevyžaduje sa veľká intervencia v oblasti brušnej alebo hrudnej dutiny,
 • nepredpokladá sa závažné krvácanie.

Čo zahŕňa výkon  jednodňovej zdravotnej starostlivosti?

 • komplexné vyšetrenie pacienta,
 • poskytnutie operačného výkonu,
 • poskytnutie anestézie a následné zabezpečenie potrebnej zdravotnej starostlivosti po anestézii,
 • v indikovaných prípadoch odoslanie odobratého biologického materiálu na histologické vyšetrenie,
 • zdravotná starostlivosť v pooperačnom období vrátane rád a poučenia pacienta pred jeho prepustením do domácej starostlivosti,
 • v prípade potreby aj telefonické poskytnutie rady pacientovi po jeho prepustení do domácej starostlivosti.

Sú výkony jednodňovej chirurgie hradené zdravotnými poisťovňami?

OPERÁCIE SÚ HRADENÉ VŠETKÝMI ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI

Aké sú podmienky prepustenia po výkone jednodňovej zdravotnej starostlivosti?

 • stabilizované životné funkcie,
 • pacient musí byť orientovaný primerane k veku,
 • schopnosť pohybu (pacient musí demonštrovať pohybovú aktivitu primeranú veku),
 • schopnosť prehĺtať tekutiny,
 • neprítomnosť nauzey a zvracania,
 • neprítomnosť dychovej tiesne, laryngeálneho kašľa,

Ako postupovať?

Pacient sa objedná na odborné chirurgické vyšetrenie na ambulancii detskej chirurgie – telefónne číslo 0911 907 906 V určenom termíne absolvuje chirurgické vyšetrenie, v rámci ktorého je pacient informovaný o povahe konkrétneho ochorenia, možnostiach liečby a je naplánovaný konkrétny termín operačného výkonu. Cestou praktického lekára pacient absolvuje pediatrické predoperačné vyšetrenie.

Čo si priniesť so sebou?

 • Výpis zo zdravotnej dokumentácie od svojho obvodného lekára.
 • Platný preukaz poistenca.
 • Občiansky preukaz (rodič).
 • Osobné potreby (pyžamo, prezuvky, župan, ... ).
 • Hygienické potreby (vrátane hygienických vreckoviek).
 • Lieky, ktoré pravidelne dieťa užíva.
 • Minerálnu vodu alebo iný nealkoholický nápoj.
 • V prípade, že operačný zákrok bude vyžadovať aj prípadné ďalšie potreby, budete o tom informovaný priamo v ambulancii pri objednávaní.

Ako prebieha deň operácie?

Pacient sa dostaví ráno nalačno do zdravotníckeho zariadenia.
Pacient je vyšetrený anesteziológom a chirurgom, ktorí zhodnotia pediatrické predoperačné vyšetrenie, celkový stav pacienta a lokálny nález. Po prevoze na operačnú sálu je pacient uvedený do celkovej anestézie a je realizovaný samotný operačný výkon. Po operácii je pacient prevezený na izbu, kde je v prítomnosti rodiča pod odborným dohľadom zdravotného personálu. V popoludňajších hodinách po zhodnotení celkového stavu a operovaného miesta v prípade absencie akýchkoľvek ťažkostí je pacient prepustený do ambulantnej starostlivosti.
Pri prepustení je pacient informovaný o spôsobe ošetrovania rany a zásadách následnej domácej starostlivosti a je dohodnutý termín chirurgickej kontroly. V prípade akýchkoľvek ťažkostí pacient zostáva v zdravotníckom zariadení do nasledujúceho dňa.

Ďalšie dôležité informácie:

Ak Vás objednávajúci zdravotník nepoučí inak, od polnoci dieťa nesmie jesť ani piť. Počas operačného zákroku budeme sledovať vitálne funkcie dieťaťa. Zariadenie na sledovanie hladiny kyslíka vo vašej krvi, ktoré sa pripevňuje na prsty vyžaduje, aby nechty rúk boli dobre priesvitné, preto žiadame, aby neboli nalakované, resp. aby boli odstránené umelé nechty. Nenoste so sebou do nemocnice cenné veci ani väčší obnos peňazí. Ak sa z akýchkoľvek dôvodov nemôžete dostaviť na operáciu v určený deň, informujte nás o tom včas, aby sme termín určený prednostne Vám, mohli uvoľniť pre iného pacienta.

Čo na záver?

Využitie možnosti jednodňovej zdravotnej starostlivosti by sa malo zvážiť u všetkých detských pacientov, ktorí spĺňajú vyššie uvedené kritériá, pretože jednodňová detská chirurgia poskytuje detskému pacientovi a jeho rodičom mnohé výhody ako sú vyšší komfort chirurgickej liečby, mimoriadne krátky pobyt v zdravotníckom zariadení (menej ako 24 hodín), menej stresujúce prostredie, minimalizácia rizika vzniku nemocničnej infekcie, minimalizácia pooperačných bolestí a skorý návrat do normálneho života a bežným aktivitám.

 

Pediatrická otolaryngologická ambulancia

Odbor otorinolaryngológia je samostatným chirurgickým odborom. Zaoberá sa diagnostikou, terapiou, prevenciou a rehabilitáciou chorôb uší, nosa a prínosových dutín, hltana, hrtana, pažeráka, slinných žliaz, štítnej žľazy a zmyslového orgánu pre vnímanie čuchu, chute, sluchu a rovnováhy. Vo svojej činnosti využíva konzervatívne, ale aj chirurgické postupy.
V Národnom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dolný Smokovec  poskytujeme komplexné ambulantné ORL vyšetrenie s využitím najmodernejšej endoskopickej techniky a v rámci jednodňovej chirurgie (ORL) realizujeme jednoduché operačné výkony.

V ambulancii štandardne vykonávame:

 • komplexné vyšetrenie uší, nosa a prinosových dutín, dutiny ústnej, hltana, hrtana a krku,
 • vyšetrenie a ošetrenie pacientov s akútnymi a chronickými chorobami v celom ORL orgánovom systéme (bolesť uší, poruchy sluchu, poruchy funkcie sluchovej trubice, akútne a chronické zápaly nosa a prinosových dutín, bolesť v hrdle rôznej etiológie, bolesť hlavy, horúčkovité stavy).
 • preventívne a dispenzárne prehliadky

Vykonávané druhy chirurgických výkonov:

 • endoskopická adenotómia - odstránenie patologicky zväčšenej hltanovej mandle, nesprávne nazývanú „nosná mandľa“, ktorej chorobné zväčšenie exaktne diagnostikujeme flexibilným endoskopom,
 • tonzilektómia - odstránenie podnebných mandlí, pri recidivujúcich alebo chronických zápaloch,
 • tonzilotómia - zmenšenie objemu podnebných mandlí rádiofrekvenčnou metódou, čo je invazívna elektrochirurgia, pri ktorej sa aplikuje vysokofrekvenčný prúd, ktorý indukuje vznik termického poškodenia a tkanivovej nekrózy, ktorá sa vstrebe bez vzniku jazvenia,
 • odstraňovanie drobných tumorov v krčno-ušno-nosovej oblasti.

Tieto chirurgické výkony realizujeme zásadne v celkovej anestézii, čím sa dosiahne optimálny komfort (výrazne sa zníži stres pacienta z chirurgického výkonu, možnosť dôsledného zastavenia krvácania, objektívne zhodnotenie pooperačného výkonu). Nemalou výhodou je možnosť diagnostiky eventuálne následne indikovanej operácie detí priamo v našom zariadení v rámci jednodňovej chirurgie.

Zdravotná starostlivosť je poskytovaná deťom vo veku 0 - 18 rokov + 364 dní, je v súlade s platným Odborným usmernením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti a je hradená zo zdravotného poistenia.

Odborným garantom v odbore detská ORL, ktorý  zároveň vykonáva ambulantnú aj operačnú liečbu detských pacientov spolu s odborným tímom je

MUDr. Gabriela Bugová

Nájdete nás v priestoroch NÚDTaRCH, n.o. Dolný Smokovec .
Objednať sa alebo získať ďalšie informácie môžete na t.č.: 0911 907 906

Aké sú výhody jednodňovej ORL?

 • krátke čakacie doby,
 • termíny operácií podľa želania pacienta,
 • vyšší komfort  liečby,
 • mimoriadne krátky pobyt v zdravotníckom zariadení (menej ako 24 hodín),
 • menej stresujúce prostredie,
 • minimalizácia rizika vzniku nemocničnej infekcie,
 • minimalizácia pooperačných bolestí,
 • skorý návrat do normálneho života a bežným aktivitám,
 • sprevádzajúca osoba neplatí za hospitalizáciu.

Čo si priniesť so sebou?

 • Výpis zo zdravotnej dokumentácie od svojho obvodného lekára,
 • Platný preukaz poistenca,
 • Občiansky preukaz (rodič)
 • Osobné potreby (pyžamo, prezuvky, župan, ... ),
 • Hygienické potreby (vrátane hygienických vreckoviek) ,
 • Lieky, ktoré pravidelne dieťa užíva,
 • Minerálnu vodu alebo iný nealkoholický nápoj.

V prípade, že operačný zákrok bude vyžadovať aj prípadné ďalšie potreby, budete o tom informovaný priamo v ambulancii pri objednávaní.

Ako prebieha deň operácie?
Pacient sa dostaví ráno nalačno do zdravotníckeho zariadenia.
Pacient je vyšetrený anesteziológom a lekárom ORL, ktorí zhodnotia pediatrické predoperačné vyšetrenie, celkový stav pacienta a lokálny nález. Po prevoze na operačnú sálu je pacient uvedený do celkovej anestézie a je realizovaný samotný operačný výkon. Výhodou je, že rodič môže byť pri podávaní anestézie s dieťaťom na oper. sále a odchádza až keď dieťa spí. Po operácii je pacient prevezený na izbu, kde je v prítomnosti rodiča pod odborným dohľadom zdravotného personálu. V popoludňajších hodinách po zhodnotení celkového stavu a operovaného miesta v prípade absencie akýchkoľvek ťažkostí je pacient prepustený do ambulantnej starostlivosti.
Po operačnom výkone odchádza dieťa po 2 hodinách domov. Rodičia sú v telefonickom kontakte so zdrav. personálom. Pri prepustení je pacient informovaný o spôsobe ošetrovania rany a zásadách následnej domácej starostlivosti a je dohodnutý termín kontroly. V prípade akýchkoľvek ťažkostí pacient zostáva v zdravotníckom zariadení do nasledujúceho dňa.

OPERÁCIE SÚ HRADENÉ VŠETKÝMI ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI