Sídlo spoločnosti:

NÚDTaRCH, n.o. Dolný Smokovec

Dolný Smokovec 70

059 81 Vysoké Tatry

Tel:    +421 52 4412 111

Fax:   +421 52 4422 806

e-mail:  sekretariat@nudtarch.sk

http://www.nudtarch.sk

Vedenie: Ing. Miroslava Mištunová PhD, MPH  miroslava.mistunova@nudtarch.sk