POZVÁNKA

PRACOVNÝ SEMINÁR  2018

16. - 17. 03. 2018

Atrium Hotel, Nový Smokovec 42, 062 01 Vysoké Tatry

Klinika detskej tuberkulózy a respiračných chorôb JLF UK a NÚDTaRCH, n.o. Dolný Smokovec

Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dolný Smokovec

Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM, Martin

 

Organizačný sekretariát

PhDr. Ingrid Mladá

Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dolný Smokovec,

059 81 Vysoké Tatry

Tel.: 052/44 12 137, mail: sekretariat@nudtarch.sk

 

Kredity pridelené ARS CME za pasívnu účasť:

16.3.2018 – 3 kredity

17.3.2018 – 3 kredity

 

Registrácia                                               REGISTRAČNÝ POPLATOK

16.3.2018 od 11.00 hod.                              účastníci neplatia registračný poplatok

 

UBYTOVANIE

Atrium Hotel, Nový Smokovec 42, 062 01 Vysoké Tatry

 

-          Rezerváciu ubytovania zabezpečuje organizačný sekretariát, požiadavku vyznačte v záväznej prihláške.

-          Za prednášajúcich účastníkov bude ubytovanie na základe požiadavky vyznačenej v záväznej prihláške hradiť organizátor.

-          Platba za ubytovanie od ostatných účastníkov sa vyžaduje vopred, prostredníctvom agentúry PROGRESS CA s.r.o., ktorá na základe záväznej prihlášky vystaví faktúru.

-          Cena za ubytovanie s raňajkami vrátane DPH : 

       SGL/od 80,00 € /noc    DBL/od 95,00 € /noc

 

Kontaktná adresa:   Progress CA, s.r.o.

Krivá ul.č.18

040 01 Košice

Ing. Beáta Kapustová

Tel: 055 680 6261

Mobil: 0905 411 511

Fax: 055 680 6156

E mail: beata.kapustova@progress.eu.sk

 

Program

 

Piatok 16.3.2018

Obed 11,30 – 12,45 hod.

Otvorenie seminára 13,00 hod.

 

Úvodné príhovory

MUDr. Jaroslav Fábry, PhD. – prednosta Kliniky detskej tuberkulózy a respiračných chorôb JLF UK a NÚDTaRCH, n.o., Dolný Smokovec

Ing. Miroslava Mištunová, PhD., MPH – riaditeľka Národného ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o., Dolný Smokovec

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc. – prednosta Kliniky detí a dorastu JLF UK a UNM Martin, hlavný odborník pre pediatriu MZ SR

doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof. – predseda Slovenskej pediatrickej spoločnosti

Ing. Ján Mokoš, primátor mesta Vysoké Tatry

 

1. blok 13,40 – 15,30 hod.

Predsedníctvo

M. Kuchta, J. Jakubička

 

Kuchta, M. [10 min.]

SIDS - syndróm náhleho a neočakávaného úmrtia dojčiat, ako fatálny následok poruchy dýchania

Košice

Bzdúch V., Skokňová M., Brennerová K., Hricová M, Šebová C. [10 min.]

Respiračné komplikácie u detí s dedičnými metabolickými poruchami

Bratislava

Feketeová A., Gerecová K., Smolová J. [10 min.]

Manažment bronchiolitídy

Košice

Jakubička, J. [10 min.]

S novorodeneckým vekom asociované poškodenie pľúc – quo vadis?

Nitra

Mičietová, S. [10 min.]

Bronchopulmonálna dysplázia – nové výzvy

Bratislava

Fabianová, M., Omamík, P., Čižnár, P., Hricová, M. [10 min.]

Pľúcná forma aktinomykózy

Bratislava

Michnová Z., Havlíčeková Z. , Suroviaková, S., Turoňová, L., Čiljaková M., Bánovčin P. [10 min.]

Celiakie - současný pohled na etiopatogenezi, diagnostiku a terapii

Martin  

Kohútová M., Jeseňák M., Bánovčin P. [10 min.]

Vieme diagnostikovať histamínovú intoleranciu?

Martin  

diskusia 30 min.

15,30 – 16.00 hod. prestávka

2. blok 16,00 – 17,30 hod.

Predsedníctvo

J. Fábry, P. Ferenc

Čiljaková, M., Vojarová, L., Vojtková, J., Pozorčiaková, K., Černochová, D., Milanová, A., Antolová, Z., Bánovčin, P. [10 min.]

Je obezita a nadváha detí celospoločenský problém ?

Martin, Ľubochňa

Murgaš D., Višňovcová N., Dragula M., Nosáľ S., Mikler J. [10 min.]

Posttraumatické pneumomediastinum

Martin

Bugová.G., Uhliarová. B., Kapusta. M., Lisý. M., Hajtman. A. [10 min.]

Komplexný menežment detského pacienta s manifestáciou chorôb v ORL orgánovom systéme

Martin, Banská Bystrica

Ferenc, P., Dzuracká, A., Strachan, T., Kunč, P., Miškovská, M., Fábry, J. [10 min.]

Netuberkulózne mykobakteriózy – sú pre nás dôležité?

Dolný Smokovec

Strachan, T., Ferenc, P., Kunč, P., Barabasová, A., Fábry, J. [10 min.]

Gastroezofagový reflux z pohľadu pneumológa

Dolný Smokovec

Galliková, K., Ferenc, P., Kunč, P., Strachan, T., Fábry, J. [10 min.]

Úskalia diferenciálnej diagnostiky pľúcnych infiltrátov

Dolný Smokovec

Kunč, P., Fábry, J., Ferenc, P., Strachan, T., Seňková, M. [10 min.]

Raritné rozuzlenie abscedujúcej pleuropneumónie

Dolný Smokovec

diskusia 20 min.

Spoločenský večer 18,30 hod.

 

Sobota 17.3.2017

Sekcia detských pneumológov

3. blok 9,00 – 12,00 hod.

Predsedníctvo

V. Pohanka, J. Jakubička, J. Fábry, A. Feketeová

Dodok, P. [10 min.]

Kašľový asistent – základy

Zlaté Moravce

Nosáľ, S., Zoľák, V., Berčáková, I., Fedor, M. [10 min.]

Klinické využitie kašľového asistenta v intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti.

Martin

Kučerová, S., Grellnethová, M., Sládeková, J., Lukačovská, S., Nosáľ, S. [60 min.]

Kašľový asistent a jeho praktické využitie „Ako na to - Tipy a triky“

Martin

diskusia 10 min.

10,30 – 10,45 prestávka

Fábry, J. [15 min.]

Využitie makrolidov v liečbe respiračných ochorení

Dolný Smokovec

Fábry, J. [15 min.]

Inhalačné systémy v liečbe prieduškovej astmy

Dolný Smokovec

Ferenc, P., Miškovská, M., Strachan, T., Dzuracká, A., Fábry, J. [10 min.]

Rozbor detskej tbc

Dolný Smokovec

11,25 – 12,00 Panelová diskusia

 

Partneri

MSD, ARIES, MR-Diagnostic, IMEDEX, Unique medical, KRKA