Cystická fibróza je závažné atosomálne-recesívne dedičné ochorenie, podstatou ktorého je dysfunkcia exokinných žliaz. Prejavuje sa opakovanými infekciami dýchacích ciest, neprospievaním, vysokým obsahom solí v pote a u 98% dospelých mužov neplodnosťou. Gén spôsobujúci cystickú fibrózu bol izolovaný na dlhom ramienku chromozómu 7. Liečba ochorenia pozostáva z kombinácie fyzikálnych metód, adekvátnej antibiotickej terapie a suplementácie enzýmovej a stopových prvkov. Liečebná rehabilitácia je každodennou súčasťou komplexnej starostlivosti o pacienta s cystickou fibrózou.

Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o.  Dolný Smokovec je celoslovenským centrom fyzioterapie pre detských pacientov s cystickou fibrózou.

Fyzioterapeutický pobyt pre pacientov s cystickou fibrózou:
Liečebný pobyt pre pacientov s cystickou fibrózou sa zaviedol v našom zariadení vo februári 1998. Cieľom bola pravidelná kontrola a manažovanie fyzioterapie. Dodnes sa dieťa s cystickou fibrózou učí v priebehu pobytu o seba postarať, naučí sa správne inhalovať, zdokonalí sa v respiračnej fyzioterapii, dokáže si kontrolovať svoj zdravotný stav.

Pacient s jedným z rodičov je prijatý na 12 - dňový pobyt.

So sebou je potrebné si priniesť :

  • vlastný inhalátor a nebulizátor s inhalačnými liekmi
  • vlastný flutter, kornet, PEP - masku
  • vlastné fúkacie hračky - fixky, fajky, bublifuk
  • nosnú sprchu
  • ďalšie dychové pomôcky, ktoré používa dieťa doma


Preferujeme individuálny prístup fyzioterapeutiek. Tieto ovládajú všetky postupy, ktoré sú v celej Európe bežne praktizované. Modernú hrudníkovú fyzioterapiu naučia vykonávať pacienta alebo rodiča. Fyzioterapia sa vykonáva raz alebo dvakrát denne a je plne prispôsobená potrebám a možnostiam pacienta a rodiny. Ak má rodina záujem, sú možné pravidelné konzultácie s lekárom, diétnou sestrou a prípadne aj s pedagogickým pracovníkom, ale dieťa školu počas pobytu nenavštevuje. V závere pobytu fyzioterapeut skontroluje a prípadne ešte poopraví nedostatky pri vykonávaní fyzikálnej liečby a cvičenia.