BieleSrdce2018

PROGRAM

07:00 – 08:30 hod. o registrácia
08:30 – 09:30 hod. o príhovory hostí, ocenenie Biele srdce
09:30 – 10:00 hod. o občerstvenie
10:00 – 15:00 hod. o prednášky:
Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. Kompetencie sestier (30 min.)
Mgr. Iveta Michalcová Legislatíva v ošetrovateľskom povolaní (20 min.)
PhDr. Lukáš Kober, PhD. Zhodnotenie činnosti RK SaPA 2017 (20 min.)
PhDr. Lukáš Kober, PhD. Líderstvo v ošetrovateľstve – význam pre pochopenie hodnôt a lepšej budúcnosti profesie (20 min.)
Mgr. Vladimír Koman, MBA Obchodovanie s ľuďmi (30 min.)
PhDr. Andrea Ševčovičová Muž obeťou domáceho násilia – kazuistika (15 min.)
Mgr. Bc. Vladimír Siska AED (15 min.)

Diskusia

Mgr. Ľubomír Kočíšek, dipl. s., Mária Olejníková Starostlivosť o pacienta s tracheostomickou kanylou z pohľadu sestry ADOS (15 min.)
Ing. Peter Pytel Správne základy do života prvých 1 000 dní (15 min.)
Lenka Kravcová, Mgr. Ľubomír Kočíšek, dipl. s. Pohľad na prácu sestry na jednodňovej chuirurgii v NÚ DTaRCH, n.o. Dolný Smokovec (15 min.)
Mgr. Pavol Lenhardt Je možné vďaka mliečnej formule, obohatenej o prebiotickú zmes oligosacharidov, znížiť výskyt infekcií u detí? Slovenská štúdia (15 min.)
Bc. Július Turcer Okultné krvácanie v ambulancii praktického lekára pre dospelých (15 min.)
PhDr. Zuzana Gavalierová Je edukácia v ambulancii potrebná? (15 min.)
Mgr. Tatiana Maďarová Aerogen – efektívna nebulizácia (15 min.)
Bc. Martina Ivanová, PhDr. Andrea Ševčovičová Prvé ošetrovateľky vo Vyšných Hágoch (15 min.)

Diskusia

15:00 hod. obed