1xs

 

Štatút a charakteristika

Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec  je neštátnym zdravotníckym zariadením - neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby s dlhoročnou históriou. Deťom poskytuje komplexnú ústavnú a ambulantnú liečebno-preventívnu starostlivosť a diferenciálnu diagnostiku. Ústav sa nachádza vo Vysokých Tatrách v osade Dolný Smokovec, približne 1 km južne od Starého Smokovca, v nadmorskej výške 910  m.n.m.

 

pruh

 

Detské spánkové laboratórium v NÚDTaRCH, n.o. Dolný Smokovec

Od začiatku februára 2019 bude v rámci diagnosticko-liečebného pobytu v NÚDTaRCH, n. o. Dolný Smokovec, možnosť realizovať v indikovaných prípadoch vyšetrenie porúch spánku v novozriadenom spánkovom laboratóriu.

Poruchy spánku v detskom období sú pomerne časté, približne 20 – 30 % detskej populácie má poruchy spánku rozličného pôvodu. Spektrum jednotlivých porúch je do určitej miery odlišné od dospelej populácie a závisí od štádia dozrievania spánku v jednotlivých vekových obdobiach. Nedostatok a zhoršená kvalita spánku sa môže odzrkadliť na poruchách správania počas dňa a to najmä hyperaktivitou, poruchami pozornosti a pamäte či zmenami nálad.

Príznaky a diagnózy, ktoré môžu byť asociované poruchami spánku:

  • neúmerne dlhé zaspávanie a skoré ranné prebúdzanie,

  • nadmerná spavosť dieťaťa,

  • poruchy dýchania počas spánku, permanentne chrápajúce dieťa (po vylúčení adenotonzilárnej hypertrofie),

  • poruchy dýchania v spánku u nedonosených novorodencov a dojčiat,

  • výrazný posun v čase zaspávania alebo vstávania,

  • abnormálne pohyby končatín počas spánku, škrípanie zubov (bruxizmus),

  • nervovo - svalové ochorenia (spinálna svalová atrofia, myastenia gravis), metabolické poruchy (karnitínová deficiencia, glykogenózy),

  • DMO (detská mozgová obrna), epilepsia, genetické syndrómy (Downov syndróm, Prader-Williho syndróm, syndróm fragilného X chromozómu, Williamsov syndróm, Rettov syndróm), psychiatrické ochorenia (ADHD, úzkostné poruchy, poruchy autistického spektra, depresia, bipolárne poruchy).

Za „zlatý diagnostický štandard“ spánkových porúch dýchania sa v súčasnosti celosvetovo považuje kompletné polysomnografické (PSG) vyšetrenie s video záznamom, ktoré sa realizuje v špecializovanom spánkovom laboratóriu. PSG prístroj je konštruovaný na neinvazívne monitorovanie viacerých funkcií počas spánku pacienta (prietok vzduchu nosom a ústami, dýchacie pohyby hrudníka, pohyby brucha, polohu tela, saturáciu krvi kyslíkom, EKG, elektromyogram na monitorovanie pohybov svalstva, EEG na snímanie aktivity mozgu, zariadenie na monitorovanie pohybov končatín, mikrofón na zaznamenávanie chrápania a iných zvukov). Tieto údaje možno pomocou grafických výstupov na monitore počítača sledovať a vyhodnotiť.

 

pruh

MINKO ŠPINKO V NÚDTaRCH, n.o. Dolný Smokovec

minkospinkoMinko Špinko vyrozprával svoj príbeh o špinavých rukách v piatok, 3.8.2018 aj deťom v Národnom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. v Dolnom Smokovci, čím prezentoval edukatívny projekt Nemocnice Zvolen. Obľúbený plyšový Minko Špinko učil deti, ktoré sa liečia v Dolnom Smokovci, ako si správne umyť ruky. Autorkou tohto projektu je Ing. Jana Krokošová, vedúca oddelenia klinickej mikrobiológie zvolenskej nemocnice. Hravou formou, pomocou edukatívnej rozprávky a interaktívneho prístupu postavičky Minka Špinka minkospinkonaučila aj našich najmenších pacientov správnej technike umývania si rúk. Plyšová postavička Minka Špinka deťom názorne vysvetlila, prečo je dôležité si správne umývať svoje ruky a čo všetko im hrozí v prípade, keď budú hygienu rúk zanedbávať. Po vyrozprávaní príbehu a názornej ukážke umývania rúk nasledovalo overenie nacvičenej techniky pod špeciálnou UV lampou, kde sa nesprávne umyté miesta na rukách jasne zviditeľnia. Je to najjednoduchší spôsob, ako zabrániť vzniku a šíreniu infekcií a  ako podotkla autorka: „Cieľom celého tohto projektu je hravým spôsobom učiť deti už v útlom veku správnej technike umývania rúk, pomáhať rodičom podporovať imunitný systém svojich detí a tiež pomôcť pediatrom používať v liečbe antibiotiká len vtedy, keď je to nevyhnutné.“ Obyčajné umývanie rúk  len pod tečúcou vodou nedokáže zlikvidovať všetky baktérie, preto je potrebné  použiť mydlo, ktoré nanášame na vlhké ruky. Dĺžka umývania rúk by mala trvať aspoň 30 sekúnd. Minko Špinko sa aj u nás tešil mimoriadnej pozornosti zo strany detí aj rodičov a veríme, že sa k nám opäť čoskoro vráti.

 

pruh

Exkurzia v priestoroch Horskej záchrannej služby

 

Ďhzsalšou z cyklu exkurzií a prednášok o záchranných zložkách vo Vysokých Tatrách, organizovaných pre deti, ktoré sa liečia Národnom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb n. o., v Dolnom Smokovci, bola exkurzia v priestoroch Horskej záchrannej služby v Starom Smokovci. Deti sa zaujímavou a pútavou formou dozvedeli o činnosti horských záchranárov, o priebehu záchranných akcií, ale aj o dôsledkoch nerešpektovania turistických značiek, upozornení a výstrah pri pohybe vo vysokohorskom teréne. Beseda bola spestrená príhodami zo záchranných akcií. Zvedavosť detí a ich otázky boli dôkazom, že téma ich zaujala, že ich pohľad na turistiku vo vysokohorskom prostredí sa pozitívne zmenil. A práve tento cieľ prednáškami pre deti o záchranných zložkách sledujeme.

hzs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pruh

Na mesiac august pre Vás pripravila Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení prázdninový program

prog08

 

Okrem tohto programu sme pre Vás pripravili aj ďalšie akcie - sledujte oznamy v jedálni ústavu.

 

 

 

ateNávšteva ATE - Poprad

Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb n. o., v Dolnom Smokovci zorganizoval dňa 27.07.2018 pre deti, ktoré sa v ústave liečia, exkurziu v AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o. (ATE). ATE prevádzkuje Vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu v siedmich operačných strediskách na Slovensku a s poskytovaním leteckej záchrany má ATE dlhoročné skúsenosti. Deti navštívili operačné stredisko Poprad a  cieľom exkurzie bolo priblížiť a názorne ukázať našim pacientom prácu záchranárov. K liečbe našich malých pacientov využívame aj klimatickú liečbu, ktorou sa dá pozitívne ovplyvňovať ich zdravotný stav, vzniká predpoklad, že deti, hospitalizované u nás, sa stanú pravidelnými návštevníkmi našich veľhôr. Je preto pre ne dôležité vedieť, ako sa vo vysokohorskom prostredí správať tak, aby neohrozovali svoje zdravie a život.

 

Na exkurziu v ATE nadväzujeme ďalšou exkurziou, a to Horskej záchrannej služby v Starom Smokovci, ktorá sa bude konať dňa 31.07.2018 a na ktorú sú všetci pacienti hospitalizovaní v NÚDTaRCH, n. o. Dolný Smokovec srdečne pozvaní.

 

ate

 

pruh

Náš projekt zvíťazil - ideme čistiť víchricou zdevastovaný chodník

 

NÚDTaRCH, n. o. Dolný Smokovec sa zapojil do grantového  programu Nadácie Tesco "Vy rozhodujete, my pomáhame". Je to program, prostredníctvom ktorého Tesco tohto roku rozdelilo takmer 170 000 €  celkom 231 organizáciám po celom Slovensku, a tým  podporilo projekty, ktoré pomáhajú miestnym komunitám. Výška grantu pre jednotlivé víťazné projekty v každom regióne je nasledovná: 1. miesto 1300 EUR, 2. miesto 600 EUR a 3. miesto 300 EUR. O poradí víťazov rozhodli zákazníci, ktorí hlasovali v obchodoch Tesco.

odovzdávanie cien

S radosťou oznamujeme, že náš projekt „ Vyčistenie a obnova lesného chodníka v areáli NÚDTaRCH, n. o. Dolný Smokovec, zdevastovaného po víchrici v roku 2004. Vytvorenie priestranstva na liečebnú rehabilitáciu a zmysluplné trávenie voľného času pre pacientov a návštevníkov Vysokých Tatier“,  vďaka podpore zákazníkov obchodov Tesco, zvíťazil a ústav získal finančné prostriedky na jeho realizáciu vo výške 1300 EUR. Naším cieľom je obnoviť kalamitou zničený chodník a postupne z neho vybudovať náučný chodník tak, aby mohol byť využívaný na liečebnú rehabilitáciu našich detských pacientov, širokej verejnosti ako aj návštevníkmi Vysokých Tatier.

Ďakujeme Nadácii Tesco za podporu rozvoja regiónu a všetkým zákazníkom, ktorí náš projekt svojím hlasom podporili

pruh

                                     Cirkus Paciento

CirkusPaciento

CirkusPaciento

Deti, ktoré sa liečia v Národnom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb n. o., v Dolnom Smokovci, sa v dňoch 1.– 6. 7. 2018 opäť stali veselými a šikovnými spolupracovníkmi zdravotných klaunov z občianskeho združenia Červený nos „Clowndoctors“. Deti, sestry, lekári a všetci zamestnanci zariadenia zažili týždeň plný zábavy a kúzlenia. Zábavní klauni sa s deťmi podelili o zručnosti z kúzlenia, žonglovania a naučili deti používať rôzne kúzelnícke rekvizity – šatky, balóny, kuželky a kúzelnícke paličky. O zábavu, rozžiarené detské očká a veselý smiech nebola núdza. Za sprievodu skvelých hudobníkov a pod taktovkou klaunov a klauniek predviedli malí, šikovní umelci v závere týždňa úžasné predstavenie v cirkusovom stane, na ktorom, ako to v správnom cirkuse býva, nechýbalo záverečné prekvapenie. Sme im vďační za to, že vytvorili takýto nádherný projekt - Cirkus Paciento. Veríme, že o rok sa v cirkusovom šapitó stretneme znova, príďte sa pozrieť aj vy.

Zuzana Hrabovská

pruh

 

Na mesiac júl pre Vás pripravila Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení prázdninový program

 

prog07

Okrem tohto programu sme pre Vás pripravili aj ďalšie akcie - sledujte oznamy v jedálni ústavu.

 

 

 


Nová kuchyňa

Dňa 22.05.2018 sa uvaril prvý obed v novej kuchyni a konzumovali sa prvé jedlá v nových jedálňach.

jedalen

   Oddelenie liečebnej výživy a stravovania zabezpečuje poskytovanie fyziologickej a klinickej výživy pre pacientov, ich sprievodcov a zamestnancov. Príprava stravy v NÚDTaRCH Dolný Smokovec je realizovaná vo vlastnej,  stravovacej prevádzke, ktorá v roku 2018 prešla kompletnou rekonštrukciou. Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka zostaveného podľa individuálnych diét . Jedálny lístok sa zostavuje 1 týždeň dopredu, jeho zloženie je prispôsobené sezónnosti ročných období. Strava sa pripravuje z kvalitných, čerstvých surovín z nášho regiónu, mäso a vajíčka pochádzajú zo slovenských chovov.

 

    Oddelenie liečebnej výživy je metodicky vedené ústavným diétológom, vedúcou asistentkou výživy a úzko spolupracuje s namestníčkou pre ošetrovateľstvo. Poradným orgánom je aj stravovacia komisia, ktorá napomáha pri úspešnom riadení stravovacej prevádzky. Členmi stravovacej komisie je lekár, vedúci asistent OLVaS, asistenti výživy, vedúca sestra. Komisia sa stretáva raz mesačne podľa spracovaného plánu. Z pohľadu pacienta je hlavným ťažiskom práce asistentiek výživy edukačná činnosť pacientov a ich rodinných príslušníkov. Informujú o spôsobe stravovania pri danom ochorení, surovinách vhodných k príprave danej diéty a technologických postupoch pri príprave stravy.

 

    Asistentky výživy na oddeleniach priamo vstupujú do ošetrovateľského procesu konzultáciou o diéte pacienta s ošetrujúcim lekárom. Pri špecifických požiadavkách zostavujú individuálne jedálne lístky so zreteľom na potrebnú biologickú a energetickú hodnotu stravy a zabezpečujú ich prípravu na oddelení liečebnej výživy. Pacientom a ich sprievodcom sa poskytuje celodenná strava – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera.

 

   Strava sa podáva v jedálni, formou obsluhy servírkami a pre časť pacientov je transportovaná na príslušné oddelenie. Oddelenie OLVaS podlieha neustálemu hygienicko-epidemiologickému dozoru, ktorý sa venuje sledovaniu mikrobiálnych ukazovateľov v pracovnom prostredí a v samotných pripravovaných jedlách realizáciou mikrobiálnych sterov z prostredia, rúk zamestnancov a mikrobiálnym rozborom pripravovaných jedál. To všetko sa realizuje za účelom zabezpečenia  vysokého hygienického štandardu NÚDTaRCH, n. o. Dolný Smokovec.

 

Naša nová kuchyňa
Naša nová kuchyňa

 

 

 


Mgr.Z.Hrabovská

 

Medzi najlepšie sestry – manažérky, ktoré získali ocenenie Biele srdce na celonárodnej úrovni, patrí aj sestra z NÚDTaRCH, n.o. Dolný Smokovec

    Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) si pravidelne pripomína Medzinárodný deň sestier slávnostným odovzdávaním prestížneho ocenenia BIELE SRDCE. Ocenenie Biele srdce je symbolom starostlivosti, poznania a ľudskosti. Celosvetový symbol sestier Biele srdce bol oficiálne zvolený v roku 1999 pri príležitosti 100. výročia založenia Medzinárodnej rady sestier (ICN). Tvar srdca je prejavom humánnej komunikácie a pomoci a súčasne miestom, odkiaľ pramení kvalita ošetrovateľskej starostlivosti. Biela farba srdca symbolizuje jeho nositeľom prelínanie sa všetkých farieb, ktoré svet pozná, tak ako sestra prijíma všetkých ľudí sveta. Na celom svete sa Medzinárodný deň sestier slávi 12. mája ako spomienka na narodenie priekopníčky ošetrovateľstva a povolania sestry Florence Nightingalovej z Veľkej Británie. Medzinárodná rada sestier každoročne zverejňuje hlavnú tému, ktorá sa komunikuje pri príležitosti narodenia priekopníčky ošetrovateľstva Florence Nightingalovej, pričom v tomto roku to je téma Sestry: „Hlas v popredí, dosahovanie cieľov udržateľného rozvoja.“ SK SaPA na celonárodnej úrovni ocenila šestnásť sestier v kategórii Sestra a pôrodná asistentka v praxi, osem sestier v kategórii Sestra a pôrodná asistentka – manažérka, dve sestry v kategórii Sestra a pôrodná asistentka – pedagóg, a jednu sestru/pôrodnú asistentku za mimoriadny celoživotný prínos.

    Medzi ocenenými sestrami – manažérkami je aj naša sestra, námestníčka pre ošetrovateľstvo,  Mgr. Zuzana Hrabovská. Ocenenie  si prevzala 18. mája 2018 na slávnostnom galavečeri v Senci, ktorý sa konal pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku. Mgr. Hrabovská po ukončení štúdia na strednej zdravotníckej škole pracovala ako sestra pri lôžku na gynekologicko-pôrodníckom oddelení v Prahe – Motole. V roku 1996 nastúpila do Šrobárovho, dnes už Národného ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci, kde pracuje dodnes. Počas svojej ošetrovateľskej praxe pracovala na viacerých oddeleniach ústavu a jednotke intenzívnej starostlivosti. Od roku 2009 pôsobí v pozícii námestníčky pre ošetrovateľskú starostlivosť. Počas svojej praxe si neustále zvyšovala odbornú kvalifikáciu, rozširovala pohľad na zdravotníctvo a ošetrovateľskú prax. V súčasnosti si dopĺňa vzdelanie na treťom stupni vysokoškolského štúdia. Zasadzuje za aplikovanie inovatívnych ošetrovateľských postupov do praxe, aktívne spolupracuje aj s orgánmi Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na regionálnej úrovni, je členkou Rady RK SaPA Vysoké Tatry. Je mentorkou pre praktickú výučbu študentov. Sleduje a zároveň i presadzuje novinky v poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti, do praxe zavádza odborné a legislatívne zmeny. Vďaka svojim skúsenostiam, spoľahlivosti a pracovnému nasadeniu výrazne prispieva ku skvalitňovaniu ošetrovateľskej starostlivosti o detských pacientov v NÚ DTaRCH, n.o. v Dolnom Smokovci. Aktívne sa zapája do organizácie regionálnych  i celoslovenských seminárov. Profesionálna etika, morálka a diplomacia tvoria neoddeliteľnú súčasť jej správania. K získaniu ocenenia pani námestníčke srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v pracovnom aj súkromnom živote, veľa síl a tvorivého myslenia pri presadzovaní oprávnených záujmov sestier.

 

Viera Zemanová

    Ocenenie Biele srdce v kategórii sestra v praxi

     Na regionálnej úrovni si ocenenie Biele srdce v kategórii sestra v praxi na konferencii Tatry sestrám 2018, ktorá sa konala dňa 11. mája v Sanatóriu Dr. Guhra prevzala pani Viera Zemanová, za svoju dlhoročnú starostlivosť o detských pacientov. Biele srdce je celosvetový symbol sestier. Tvar srdca je prejavom humánnej komunikácie a pomoci a súčasne miestom, odkiaľ pramení kvalita ošetrovateľskej starostlivosti. Biela farba srdca symbolizuje jeho nositeľom prelínanie sa všetkých farieb, ktoré svet pozná, tak ako sestra prijíma všetkých ľudí sveta. Pani Zemanová vykonáva povolanie sestry kvalifikovane a zodpovedne už 36 rokov. Strednú zdravotnícku školu v Poprade ukončila v roku 1982. V Národnom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci pracuje od ukončenia strednej školy. V roku 2006 absolvovala pomaturitné špecializačné štúdium v odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii. Počas svojej doterajšej profesionálnej kariéry pracovala na viacerých oddeleniach ústavu ako sestra pri lôžku a tiež aj na manažérskych pozíciách zástupkyne vedúcej sestry a ako vedúca sestra. Dodnes vykonáva svoju prácu spoľahlivo a svedomito. Jej pozitívny prístup, ústretovosť a empatiu oceňujú najmä detskí pacienti a ich príbuzní s ktorými je v kontakte.  Pracovitosť a vysoké pracovné nasadenie sú príkladom pre ostatné kolegyne. Pokora a ľudskosť z nej robí sestru, ktorá rada a s láskou odovzdáva svoje vedomosti a skúsenosti ďalej mladším kolegyniam. Obetavosť, empatia, ochota pomáhať sú charakterové vlastnosti, ktoré ju oprávnene zaraďujú medzi výnimočné sestry. Svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti aktívne využíva v prospech poskytovania kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti. Poďakovanie a ocenenie za prácu jej právom prináleží. Pripájame sa ku gratulantom a želáme veľa úspechov v ďalšej práci i súkromí.