Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky

Pod SVaLZ zahŕňame širokú škálu jednotlivých pracovísk, ktoré na základe ordinácie ošetrujúceho lekára vykonajú požadovaný diagnostický alebo liečebný výkon. Všetky tieto výkony sú hradené podľa pravidiel poisťovne. Okrem týchto výkonov môžeme urobiť, ak to požadujete, aj výkon, ktorý je nad rámec zdravotného poistenia. Zoznam týchto výkonov nájdete tu...

 

Oddelenie funkčnej diagnostiky pľúc:

funkčné vyšetrenie pľúc (FVP) patrí medzi hlavné vyšetrovacie metodiky pri ochorení dýchacích ciest a pľúc. Tieto vyšetrenia sú robené na prístrojoch MasterLab, EcoScreen.Realizujeme:• BPT- fyzickou námahou• BPT-farmakologicky (histamín, metacholín)• krivka prietok-objem v kľude• bronchodilatačný test• bodypletyzmografické vyšetrenie• pľúcna compliance• DLCO• vyšetrenie expiračného kondenzátu: NO

 

Rtg pracovisko:
vykonáva:

 • bežné rtg snímky,
 • zhotovovanie špeciálnych projekcií,
 • skiaskopiu,
 • tomografické vyšetrenie,
 • kontrastné vyšetrenia (water-siphon test, ezofagografia, bronchografia).

 

Endoskopické pracovisko:

Bronchoskopické vyšetrenia vykonávame flexibilným bronchoskopom

 • inšpekcia tracheobronchiálneho stromu,
 • odber biologického materiálu: BAL, aspirát, kefkový ster, excízia tkaniva, punkcia,
 • bronchografia,
 • fibrolaryngoskopické vyšetrenia.


Laboratórium:
Poskytuje širokú škálu vyšetrení

 • hematologické,
 • biochemické,
 • mikrobiologické,
 • imunologické,
 • sérologické,
 • alergologické,
 • parazitologické,
 • genetické.

Prístrojové vybavenie: UniCap, cytoflowmetria, Ellisa, CobasMira


Fyzioterapeutické oddelenie:

 • denne vykonávaná fyzioterapia je zameraná na zmierňovanie a odstraňovanie problémov (ťažkostí), ktoré vyplývajú z respiračného ochorenia. Rehabilitačnú terapiu vykonáva erudovaný fyzioterapeutický kolektív.

Respiračná fyzioterapia (RFT)je zameraná na:

 • zlepšenie hygieny dýchacích ciest,
 • zvýšenie priechodnosti dýchacích ciest,
 • upevňovanie správnych dychových stereotypov,
 • zníženie bronchiálnej obštrukcie,
 • dosiahnutie a udržanie pocitu zdravia.

Pre pacientov sú k dispozícii bazén, sauna, telocvične, inhalatóriá. Do rehabilitačnej starostlivosti sa vždy zaúča aj rodič, aby mohol pomôcť svojmu dieťaťu v domácom prostredí. Pacienti sú rehabilitovaní cielene podľa charakteru ochorenia a ťažkostí.

INÉ vyšetrenia:

 • rinomanometria,
 • tympanometria,
 • 24-hod. pH-metria.